מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים

1. החזרת מוצר תוך 14 יום מתאריך הקניה בלבד, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בצירוף הוכחת קניה.
2. החזר כספי יינתן רק אם עלות המוצר מעל ל- 50 ₪. בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב דמי ביטול בהחזרת מוצר שעלותו פחות מ- 50 ₪ יינתן שובר זיכוי בלבד.
3. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי - תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.
4. לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.
5. חברות במועדון לקוחות - החזר כספי יתאפשר תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובמידה ולא נוצלנו ההטבות להם זכאי הלקוח במסגרת חברותו במועדון.
6. עסקאות ששולמו בגיפט קארד ( GIFTCARD ), לא תחול זכות הביטול על עסקאות אלו , למעט במקרים שנקבעו לפי חוק.
7. אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום ברכישת המתנה בניכוי דמי הביטול כאמור לעיל בסעיף אופן החזרת התמורה ובכפוף למילוי טופס בקשה לביטול עסקה על מוצר שנתקבל במתנה.
8. החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה בניכוי דמי ביטול, תיעשה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה התשלום בשיק - תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן או בכרטיס אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח. במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב על ידי הודעה לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה בניכוי דמי הביטול.

מקום החזרת התמורה
1. החזרת התמורה (החזר כספי) תתאפשר בסניף אצ"ל 48, תל אביב בלבד.
2. מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה, כאשר המוצר חדש ובאריזתו המקורית, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש בצירוף אישור החלפה או חשבונית קניה.